Souhlas se zpracováním osobních údajů

Společnost INTER CLINIC Praha-Radotín,spol. s r.o. (dále jen INTER CLINIC), která je provozovatelem těchto stránek neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne provozovateli stránek data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy osoba dobrovolně vloží tato data do formulářů stránek za účelem poptávky služeb společnosti INTER CLINIC či za účelem kontaktování společnosti INTER CLINIC. 

Osoba vkládající údaje do formuláře jeho odesláním souhlasí se zpracováním a uchováním poskytnutých údajů ze strany INTER CLINIC. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně.

INTER CLINIC si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších stránku atd. - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě. Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače).